Ștefan Teodorescu

 
 

– numeroase specializări în afecţiunile venerice la Viena, Berlin şi în Franţa
– 1939 este numit conferenţiar
– a avut numeroase contribuţii deosebite în multe domenii ale dermato-venerologiei iar dintre comunicările şi publicaţiile sale amintim:
– colaborator la Manualul unic de dermatologie apărut sub redacţia Acad. prof. dr. Ştefan Gh. Nicolau
– trei manuale de terapie dermato-venerologică scrise împreună cu discipolul său dr. Aurel Conu
– semiologia dermatologică
A fost unul dintre elevii şi colaboratorii cei mai apropiaţi ai Acad. prof. dr. Ştefan Gh. Nicolau care şi-au adus o deosebită contribuţie practică, ştiinţifică şi didactică în clinica de dermatovenerologie, îl cităm pe
profesor dr. Mauriciu Blumenthal.

Cursuri și manifestari naționale și internaționale​

Accesează

Informații utile​

Accesează

Diplome CND 2023

Accesează