Incepând cu data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, abrogându-se Directivei 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

Acesta se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul UE, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul UE.

Pentru a aplica dispoziţiile noului Regulament, Societatea Romana de Dermatologie are nevoie de consimţământul dvs. pentru a prelucra anumite date cu caracter personal.

Datele presonale sunt colectate în cadrul relaţiilor cu Societatea, în următoarele scopuri: devenire membru al Societății Române de Dermatologie; primire de invitaţii şi înscriere la manifestări științifice, Congrese, Conferințe, simpzioane; primirii de materiale ştintifice în domeniu; colaborării cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate; colaborării cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii în domeniul specialităţii dermatovenerologice precum şi cu oricare alte instituţii de cercetare ştiinţifică, instituţii de învăţământ superior, instituţii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, entităţi politice, comunităţi şi lideri locali, din România sau din alte ţări, precum şi cu organisme şi organizaţii internaţionale; obţinerea de burse; decontarea unor cheltuieli; înscrierea ca şi medic curant în Registrul Naţional de Boli Dermato Venerologice; primirea de mesaje de felicitare și anunțuri aniversare.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționaţe sunt voluntare sau există un interes legitim (ex: pentru a deveni membru, pentru a participa la un congres, etc.).

Vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecţia Datelor şi de legislaţia naţională: Dreptul la informare, dreptul de acces la datele dvs., Dreptul de intervenție, Dreptul de opoziție, Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Trebuie să întelegeţi că, în ciuda retragerii consimţământului, vom avea totuşi dreptul de a utiliza sau de a divulga datele dvs. cu caracter personal, dacă avem un interes legitim, suntem obligaţi sau autorizaţi să facem acest lucru prin legislaţia aplicabilă în vigoare.

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către Societatea Română de Dermatologie în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: office@srd.ro.

Cursuri și manifestari naționale și internaționale​

Accesează

Informații utile​

Accesează

Diplome CND 2023

Accesează