Categorie  înregistrare 2024

 

studenţi, biologi medici rezidenţi/pensionari 

100 RON

medici primari/specialişti

200 RON

Înregistrarea ca membru SRD pe anul 2024 se va face până la data de 31.05.2024.

Pentru achitarea taxei de membru folosind formularul online și plată cu cardul este necesară înregistarea unui cont pe site. Puteți face asta folosind pagina de îngregistare disponibilă aici. Pentru înregistarea contului aveți nevoie de o adresă de email, unde veți primi un email de confirmare.

Pata se va face către:

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE la Banca Română de Dezvoltare – Sucursala Triumf; CONT IBAN RO97BRDE445SV 00040354160, Cod Fiscal 10942560 cu menţiunea „taxă membru SRD 2024”.
NU se accepta taxele plătite prin mandat poştal.

Formularul de înregistrare membru SRD, completat şi semnat împreună cu dovada achitării taxei vor fi trimise pe FAX 0372-005.704 sau scanat prin E-MAIL, la office@srd.ro sau POŞTĂ la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE –Str. Constantin Aricescu nr 15 etaj 2, sector 1, Bucuresti

Absenţa formularului de înregistrare sau a dovezii plății taxei atrage după sine imposibilitatea înregistrării.

Incepând cu data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, abrogându-se Directivei 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

Acesta se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul UE, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul UE.

Pentru a aplica dispoziţiile noului Regulament, Societatea Romana de Dermatologie are nevoie de consimţământul dvs. pentru a prelucra anumite date cu caracter personal.

Prin urmare, suplimentar completării Formularului de înregistrare, aveti obligaţia de a completa şi Formularul Declaraţie de Consimţământ.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi Notificarea privind protecţia datelor.

Vă rugăm să alegeți metoda de plată pentru înscriere ca membru.

Formular fizic / email - Plata cu ordin de plată

Accesează

Formular online - Plata cu cardul / transfer bancar

Accesează

Cursuri și manifestari naționale și internaționale​

Accesează

Informații utile​

Accesează

Diplome CND 2023

Accesează