Pentru achitarea taxei de membru folosind formularul online și transfer bancar este necesară înregistarea unui cont pe site. Puteți face asta folosind pagina de îngregistare disponibilă aici. Pentru înregistarea contului aveți nevoie de o adresă de email, unde veți primi un email de confirmare.

Pata se va face către: 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE la Banca Română de Dezvoltare – Sucursala Triumf; CONT IBAN RO97BRDE445SV 00040354160, Cod Fiscal 10942560 cu menţiunea „taxă membru SRD 2023”.
NU se accepta taxele plătite prin mandat poştal. 

Formularul de înregistrare membru SRD, completat şi semnat împreună cu dovada  achitării taxei vor fi trimise pe FAX 0372-005.704 sau scanat prin E-MAIL, la office@srd.ro sau POŞTĂ la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE – Str. Constantin Aricescu nr 15, etaj 2, sector 1, Bucuresti.

Absenţa formularului de înregistrare sau a dovezii plății taxei atrage după sine imposibilitatea înregistrării.

Înregistrarea ca membru SRD pe anul 2023 se va face până la data de 01.06.2023  pentru a beneficia de taxă redusă CND.  Incepând cu data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, abrogându-se Directivei 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001. Acesta se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul UE, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul UE. Pentru a aplica dispoziţiile noului Regulament, Societatea Romana de Dermatologie are nevoie de consimţământul dvs. pentru a prelucra anumite date cu caracter personal.

 

Categorie  înregistrare 2023

 

studenţi, biologi medici rezidenţi/pensionari

100 RON

medici primari/specialişti

200 RON

Vă rugăm să alegeți metoda de plată pentru înscriere ca membru.

Formular fizic / email - Plata cu ordin de plată

Accesează

Formular online - Plata cu cardul / transfer bancar

Accesează

Cursuri și manifestari naționale și internaționale​

Accesează

Informații utile​

Accesează

Diplome CND 2023

Accesează