Alexandru Colţoiu

 

– Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Bucureşti in 1950, repartizat ca preparator până în 1953 în colectivul de cercetare condus de acad. Ştefan Gh. Nicolau;
– urcă toate treptele ierarhice din învăţământul universitar;
– 1959, şef de lucrări;
– 1969, conferenţiar;
– 1974, profesor;
– ocupă numeroase funcţii importante în cadrul UMF Bucureşti Carol Davila, având o valoroasă activitate ştiinţifică şi publicistică, fiind autorul a peste 700 lucrări ştiinţifice, publicate sau comunitate în reviste de specialitate sau congrese şi conferinţe din ţară şi străinătate:
– 1969, împreună cu prof. Aurel Conu realizează “Curs de dermatologie infantilă”;
– Manual de dermatovenerologie;
– 1973, 3 Monografii;
– 1980, Medicaţia antiinflamatoare, imunodepresivă şi antineoplazică în dermatologie;
– 1980, Atlasul de dermatovenerologie împreună cu prof. Aurel Conu;
– 1999, Dermatologie în imagini.
– în calitate de şef al Clinicii Dermatologie Colentina, profesorul Alexandru Colţoiu s-a preocupat îndeosebi de modernizarea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice prin introducerea la cursuri a mijloacelor audio-vizuale (câteva mii de diapozitive color clinice şi histo-patologice realizate în Laboratorul foto al clinicii; 15 filme color didactico-ştiinţifice), dotarea clinicii cu mijloace moderne de cercetare ştiinţifică şi de tratament (microscoape de cercetare laser etc);
– de asemenea, a contribuit la realizarea unei invenţii şi a 10 inovaţii în dermatovenerologie (tehnici
investigative, medicaţii topice);
– activitatea ştiinţifică s-a îmbinat în mod armonios cu cea în plan social, profesorul Alexandru Colţoiu fiind un militant consecvent pentru drepturile celor defavorizaţi;
– printre elevii profesorului Alexandru Colţoiu se află prof. dr. Justin-Dumitrescu Diaconu, prof. dr. Sanda Popescu, prof. dr. Dan Forsea şi conf. dr. Călin Giurcăneanu

Cursuri și manifestari naționale și internaționale​

Accesează

Informații utile​

Accesează

Diplome CND 2023

Accesează