FORMULAR DE ÎNREGISTRARE MEMBRU SRD

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ:
(adresa unde va fi expediată Revista “DermatoVenerologie”)

Categorie  înregistrare 2024

 

studenţi, biologi medici rezidenţi/pensionari 

100 RON

medici primari/specialişti

200 RON

Înregistrarea ca membru SRD pe anul 2024 se va face până la data de 31.05.2024.

Plata se va face către:

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE la Banca Română de Dezvoltare - Sucursala Triumf; CONT IBAN RO97BRDE445SV 00040354160, Cod Fiscal 10942560 cu menţiunea „taxă membru SRD 2024”.

NU se accepta taxele plătite prin mandat poştal.

Formularul de înregistrare membru SRD, completat şi semnat împreună cu dovada achitării taxei vor fi trimise pe FAX 0372-005.704 sau scanat prin E-MAIL, la office@srd.ro sau POŞTĂ la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE – Str. Constantin Aricescu nr 15 etaj 2, sector 1, Bucuresti

Absenţa formularului de înregistrare sau a dovezii plății taxei atrage după sine imposibilitatea înregistrării.

Incepând cu data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, abrogându-se Directivei 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

Acesta se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul UE, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul UE.

Pentru a aplica dispoziţiile noului Regulament, Societatea Romana de Dermatologie are nevoie de consimţământul dvs. pentru a prelucra anumite date cu caracter personal.

Prin urmare, suplimentar completării Formularului de înregistrare, aveti obligaţia de a completa şi Formularul Declaraţie de Consimţământ.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi Notificarea privind protecţia datelor.


Declaraţie de consimţământ

Sunt de acord ca Societatea Română de Dermatologie cu sediul în Str. Ionel Perlea, nr. 10, sector 1, București, România, să fie autorizată să prelucreze datele mele personale introduse în formularele de înregistrare ca şi membru SRD sau înregistrare la evenimente/congrese, precum și datele care sunt colectate în cadrul relaţiilor cu Societatea, în următoarele scopuri: devenire membru al Societății Române de Dermatologie; primire de invitaţii şi înscriere la manifestări științifice, Congrese, Conferințe, simpzioane; primirii de materiale ştintifice în domeniu; colaborării cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate; colaborării cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii în domeniul specialităţii dermatovenerologice precum şi cu oricare alte instituţii de cercetare ştiinţifică, instituţii de învăţământ superior, instituţii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, entităţi politice, comunităţi şi lideri locali, din România sau din alte ţări, precum şi cu organisme şi organizaţii internaţionale; obţinerea de burse; decontarea unor cheltuieli; înscrierea ca şi medic curant în Registrul Naţional de Boli Dermato Venerologice; primirea de mesaje de felicitare și anunțuri aniversare.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționaţe sunt voluntare sau există un interes legitim (ex: pentru a deveni membru, pentru a participa la un congres, etc.).

Vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecţia Datelor şi de legislaţia naţională: Dreptul la informare, dreptul de acces la datele dvs., Dreptul de intervenție, Dreptul de opoziție, Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Trebuie să întelegeţi că, în ciuda retragerii consimţământului, vom avea totuşi dreptul de a utiliza sau de a divulga datele dvs. cu caracter personal, dacă avem un interes legitim, suntem obligaţi sau autorizaţi să facem acest lucru prin legislaţia aplicabilă în vigoare. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către Societatea Română de Dermatologie în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: office@srd.ro. Puteți afla mai multe informații despre modalitatea în care Societatea Română de Dermatologie prelucrează datele dvs. Va rugăm să consultaţi Notificarea privind protecţia datelor.

Vă rugăm să consultați Politca de retur.